• portrety
  • antonino
  • maska lwa
  • pan g

Konkurs dla opowiadaczy. EUROPEJSKI KONKURS NARRACJI USTNEJ OPOWIADANIA NA TACY

Wydawnictwa: Tako (Polska), OQO editora (Hiszpania) i O Bichinho de Conto (Portugalia),
we współpracy z Urzędem Miasta Pontevedry
oraz w ramach programu Opowiadania na tacy (Cocina de cuentos. Europa a la carta),
inicjatywy w ramach Programu Kultura 2007–2013 Unii Europejskiej,
OGŁASZAJĄ:

EUROPEJSKI KONKURS – "OPOWIADANIA NA TACY"


http://tako.biz.pl/menu/li_konkurs_ilustracje_150_dpi.jpg

 

1. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni opowiadacze zamieszkali na stałe w Hiszpanii, Portugalii i Polsce.

2. Każdy uczestnik powinien przesłać nagranie wideo, w którym opowiada bajkę dla dzieci związaną bezpośrednio
z jedzeniem, potrawami lub gastronomią
–tematyką wiodącą OPOWIADAŃ NA TACY. Nadesłane filmy będą oglądane wyłącznie przez osoby zasiadające w jury i nie będą udostępniane publicznie.

3. Opowiadane historie mogą pochodzić z tradycji ustnej (dowolnego państwa na świecie) lub mogą być autorskimi propozycjami stworzonymi przez uczestnika konkursu.

4. Opowiadania mogą być przygotowane w języku hiszpańskim, galicyjskim, portugalskim lub polskim (cztery oficjalne języki projektu).

5. Uczestnicy mogą występować indywidualnie lub jako zespół.

6. Każda osoba lub zespół może zgłosić w konkursie maksymalnie 2 opowiadania.

7. Opowiadacze uczestniczący w konkursie mogą korzystać z technik lub zasobów wizualnychi, dźwiękowych, muzycznych…, które są odpowiednie do wzbogacenia narracji i scenografii bajki.

8. Niezbędnym i obowiązkowym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną REJESTRACJI WSTĘPNEJ, z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu do kontaktu oraz miejsca stałego zamieszkania na adres e-mailowy: europaalacarte@europaalacarte.eu

Po otrzymaniu wymienionych wyżej danych, organizator prześle uczestnikom  dokument z wymogami technicznymi uczestnictwa.

W czasie trwania naboru do konkursu wycofanie zgłoszonej pracy lub zgłoszenie jej do innych konkursów jest niedozwolone.

9. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmie jury, w którego skład wejdą zawodowi opowiadacze, wydawcy i eksperci
w dziedzinie animacji czytelniczej.

Jury, rozumiejąc ograniczenia dla narracji ustnej wynikające z nagrania, oceni pośród innych aspektów: potencjał opowiadania do zaprezentowania go w formie książki obrazkowej, adekwatność historii do potrzeb odbiorcy dziecięcego (4–8 lat), oryginalność opowiadania i jego związek z tematem przewodnim konkursu.

10. Zwycięska bajka zostanie opublikowane w formie książki obrazkowej po polsku, hiszpańsku, galicyjsku
i portugalsku.
Nagroda wynosi 2000 € i podlega stosownemu opodatkowaniu. Kwota ta zostanie wypłacona w chwili opublikowania dzieła w formie książkowej i zaliczona akonto należności za autorskie prawa majątkowe przewidziane w umowie wydawniczej (jako zaliczka).

11. Termin zgłaszania propozycji rozpoczyna się 8 listopada i upływa 25 grudnia 2013 roku.

Prace zgłoszone do konkursu w innym terminie nie zostaną przyjęte.

12. Werdykt jury zostanie ogłoszony w pierwszej połowie stycznia 2014 roku. Jego decyzja będzie ostateczna a konkurs uznany za rozstrzygnięty.

13. Nagrodzone opowiadanie ukaże się w książce obrazkowej wydanej jednocześnie w języku polskim, hiszpańskim, galicyjskim i portugalskim w maksymalnym okresie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia zwycięzcy.
Ponadto wydawnictwa organizujące konkurs zastrzegają sobie prawo do wydania książki obrazkowej – samodzielnie lub w koedycji – w każdym innym języku, jak również na nośniku cyfrowym lub audiowizualnym. W przypadku opowiadań autorskich organizatorzy zastrzegają sobie prawo do redakcji przedstawionych propozycji po wcześniejszej autoryzacji i podpisaniu umowy z autorem.

14. W przypadku opowiadań własnego autorstwa, opowiadacz jest odpowiedzialny za oryginalność tekstu. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz deklaruje,
że rozpowszechnianie lub kopiowanie dzieła w ramach konkursu nie naruszy praw osób trzecich. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kwestie własności intelektualnej prac przedstawionych w konkursie.

15. Nagrodzony opowiadacz weźmie udział w III edycji festiwalu narracji ustnej SETE FALARES w Pontevedrze (Hiszpania), na którym odbędzie się premiera książki. Koszty podróży, utrzymania oraz wynagrodzenia za uczestnictwo w konkursie pokryją organizatorzy konkursu oraz Urząd Miasta Pontevedry. Impreza zaplanowana
jest na czerwiec 2014 roku.

16. Organizatorzy nie są zobowiązani do korespondencji lub kontaktu telefonicznego w sprawie opowiadań nienagradzonych ani do komentowania czy uzasadniania postanowień niniejszego regulaminu.

17. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI, prosimy o kontakt: europaalacarte@europaalacarte.eu

Regulamin konkursu

Nowość
Liczymy razem

Liczymy razem

NOWOŚĆ

Mitsumasa Anno

więcej
The Henryk Siemiradzki. That we do not know

The Henryk Siemiradzki. That we do not know

NOWOŚĆ

Edited by Agnieszka Kluczewska-Wójcik & Dominika Sarkowicz

więcej
The Artistic Traditions of Non-European Cultures, vol. 5

The Artistic Traditions of Non-European Cultures, vol. 5

edited by Aneta Pawłowska, Adam Drozdowski and Agnieszka Kuczyńska

więcej
Teatr

Teatr

NOWOŚĆ

tekst: Ricardo Henriques / ilustracje: André Letria

więcej
Król kot

Król kot

NOWOŚĆ

tekst i ilustracje: Marta Altés

więcej
Jaskinia. Droga rebeliantów

Jaskinia. Droga rebeliantów

NOWOŚĆ

Jarosław Marek Spychała

więcej