• portrety
  • Czartoryska
  • antonino
  • pan g
  • maska lwa

Konkurs dla opowiadaczy. EUROPEJSKI KONKURS NARRACJI USTNEJ OPOWIADANIA NA TACY

Wydawnictwa: Tako (Polska), OQO editora (Hiszpania) i O Bichinho de Conto (Portugalia),
we współpracy z Urzędem Miasta Pontevedry
oraz w ramach programu Opowiadania na tacy (Cocina de cuentos. Europa a la carta),
inicjatywy w ramach Programu Kultura 2007–2013 Unii Europejskiej,
OGŁASZAJĄ:

EUROPEJSKI KONKURS – "OPOWIADANIA NA TACY"


http://tako.biz.pl/menu/li_konkurs_ilustracje_150_dpi.jpg

 

1. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni opowiadacze zamieszkali na stałe w Hiszpanii, Portugalii i Polsce.

2. Każdy uczestnik powinien przesłać nagranie wideo, w którym opowiada bajkę dla dzieci związaną bezpośrednio
z jedzeniem, potrawami lub gastronomią
–tematyką wiodącą OPOWIADAŃ NA TACY. Nadesłane filmy będą oglądane wyłącznie przez osoby zasiadające w jury i nie będą udostępniane publicznie.

3. Opowiadane historie mogą pochodzić z tradycji ustnej (dowolnego państwa na świecie) lub mogą być autorskimi propozycjami stworzonymi przez uczestnika konkursu.

4. Opowiadania mogą być przygotowane w języku hiszpańskim, galicyjskim, portugalskim lub polskim (cztery oficjalne języki projektu).

5. Uczestnicy mogą występować indywidualnie lub jako zespół.

6. Każda osoba lub zespół może zgłosić w konkursie maksymalnie 2 opowiadania.

7. Opowiadacze uczestniczący w konkursie mogą korzystać z technik lub zasobów wizualnychi, dźwiękowych, muzycznych…, które są odpowiednie do wzbogacenia narracji i scenografii bajki.

8. Niezbędnym i obowiązkowym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną REJESTRACJI WSTĘPNEJ, z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu do kontaktu oraz miejsca stałego zamieszkania na adres e-mailowy: europaalacarte@europaalacarte.eu

Po otrzymaniu wymienionych wyżej danych, organizator prześle uczestnikom  dokument z wymogami technicznymi uczestnictwa.

W czasie trwania naboru do konkursu wycofanie zgłoszonej pracy lub zgłoszenie jej do innych konkursów jest niedozwolone.

9. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmie jury, w którego skład wejdą zawodowi opowiadacze, wydawcy i eksperci
w dziedzinie animacji czytelniczej.

Jury, rozumiejąc ograniczenia dla narracji ustnej wynikające z nagrania, oceni pośród innych aspektów: potencjał opowiadania do zaprezentowania go w formie książki obrazkowej, adekwatność historii do potrzeb odbiorcy dziecięcego (4–8 lat), oryginalność opowiadania i jego związek z tematem przewodnim konkursu.

10. Zwycięska bajka zostanie opublikowane w formie książki obrazkowej po polsku, hiszpańsku, galicyjsku
i portugalsku.
Nagroda wynosi 2000 € i podlega stosownemu opodatkowaniu. Kwota ta zostanie wypłacona w chwili opublikowania dzieła w formie książkowej i zaliczona akonto należności za autorskie prawa majątkowe przewidziane w umowie wydawniczej (jako zaliczka).

11. Termin zgłaszania propozycji rozpoczyna się 8 listopada i upływa 25 grudnia 2013 roku.

Prace zgłoszone do konkursu w innym terminie nie zostaną przyjęte.

12. Werdykt jury zostanie ogłoszony w pierwszej połowie stycznia 2014 roku. Jego decyzja będzie ostateczna a konkurs uznany za rozstrzygnięty.

13. Nagrodzone opowiadanie ukaże się w książce obrazkowej wydanej jednocześnie w języku polskim, hiszpańskim, galicyjskim i portugalskim w maksymalnym okresie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia zwycięzcy.
Ponadto wydawnictwa organizujące konkurs zastrzegają sobie prawo do wydania książki obrazkowej – samodzielnie lub w koedycji – w każdym innym języku, jak również na nośniku cyfrowym lub audiowizualnym. W przypadku opowiadań autorskich organizatorzy zastrzegają sobie prawo do redakcji przedstawionych propozycji po wcześniejszej autoryzacji i podpisaniu umowy z autorem.

14. W przypadku opowiadań własnego autorstwa, opowiadacz jest odpowiedzialny za oryginalność tekstu. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz deklaruje,
że rozpowszechnianie lub kopiowanie dzieła w ramach konkursu nie naruszy praw osób trzecich. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kwestie własności intelektualnej prac przedstawionych w konkursie.

15. Nagrodzony opowiadacz weźmie udział w III edycji festiwalu narracji ustnej SETE FALARES w Pontevedrze (Hiszpania), na którym odbędzie się premiera książki. Koszty podróży, utrzymania oraz wynagrodzenia za uczestnictwo w konkursie pokryją organizatorzy konkursu oraz Urząd Miasta Pontevedry. Impreza zaplanowana
jest na czerwiec 2014 roku.

16. Organizatorzy nie są zobowiązani do korespondencji lub kontaktu telefonicznego w sprawie opowiadań nienagradzonych ani do komentowania czy uzasadniania postanowień niniejszego regulaminu.

17. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI, prosimy o kontakt: europaalacarte@europaalacarte.eu

Regulamin konkursu

Nowość
Jaskinia. Droga rebeliantów

Jaskinia. Droga rebeliantów

NOWOŚĆ (premiera 25.09.2018)

Jarosław Marek Spychała

więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH, Nr 11 / 2016

PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH, Nr 11 / 2016

NOWOŚĆ

Anna Markowska, Zofia Reznik (red.)

więcej
Jestem artystą

Jestem artystą

NOWOŚĆ

Marta Altés

więcej
Kobieta wodzem chwalebnego czynu

Kobieta wodzem chwalebnego czynu

NOWOŚĆ

Teresa Grzybkowska

więcej
Studia z Architektury Nowoczesnej, t. 6

Studia z Architektury Nowoczesnej, t. 6

NOWOŚĆ

Joanna Kucharzewska (red.)

więcej
East Asian Theatres

East Asian Theatres

NOWOŚĆ

Maurycy Gawarski, Beata Kubiak Ho-Chi, Ewa Rynarzewska (eds.)

więcej
Dzielna małpka

Dzielna małpka

NOWOŚĆ

Marta Altés

więcej
Księga pytań

Księga pytań

NOWOŚĆ

Pablo Neruda
ilustracje Isidro Ferrer
przekład Filip Łobodziński

więcej