• portrety
  • antonino
  • maska lwa
  • pan g

Filozofia

Pojęcie prawdy u Kanta i „późnego” Husserla

ISBN: 978-83-62737-28-4

Format: 14,5 × 20,5 cm

Liczba stron: 164

Oprawa miękka

czerwiec 2013

Stara cena: zł

Cena: 28 zł

Zamów

Pojęcie prawdy u Kanta i „późnego” Husserla

Jarosław Rolewski

W prezentowanej pracy chciałbym ograniczyć się tylko do problematyki
prawdy u Kanta i „późnego” Husserla, a zwłaszcza do wyraźnego i świadomego nawiązania fenomenologii do Kantowskiej Krytyki czystego rozumu, jak również do często nieujawnianych przez samego autora Idei i ukrytych powiązań filozoficznych z królewieckim myślicielem.
Moim celem jest skupienie się wyłącznie na ostatnim okresie twórczości Husserla, określanym w literaturze przedmiotu mianem „okresu Kryzysu…”
i stanowiącym, jak uważa wielu badaczy, oddzielny i nieporównywalny
z wcześniejszymi teoriami autora Badań logicznych nowy paradygmat fenomenologiczny.
Punktem wyjścia Kantowskiej teorii prawdy – w porządku logicznym – staje się klasyczna definicja prawdy, głosząca, że prawda polega na zgodności poznania z jego przedmiotem. Jest to jednak tylko początek drogi, która zaprowadzi Kanta do bardzo głębokich i daleko idących wniosków. m.in. na temat transcendentalnych uwarunkowań „zwykłej”, takiej jak w klasycznej definicji, prawdy, nazywanej przez Kanta również „prawdą empiryczną”, a także do nieznanej dotąd w dziejach filozofii nowej, bardziej ogólnej, apriorycznej i fundamentalnej formy prawdy: prawdy transcendentalnej.

Jarosław Rolewski