• portrety
  • antonino
  • maska lwa
  • pan g

Historia sztuki

DAGEROTYP. Studia z historii i teorii fotografii, rr 1 (25) / 2018

ISBN: 1233-2445

Format: 17 x 24

Liczba stron: 258

Oprawa miękka

2018

Stara cena: 34 zł

Cena: 31 zł

Zamów

DAGEROTYP. Studia z historii i teorii fotografii, rr 1 (25) / 2018

„Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii” [„Daguerreotype. Studies in history and theory of photography”] jest kontynuacją ukazującego się w latach 1993–2015 r. czasopisma „Dagerotyp”, wydawanego początkowo przez Stowarzyszenie Historyków Fotografii, a od 2000 r. wspólnie z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk. W nowej odsłonie „Dagerotyp” pozostanie czasopismem naukowym, jednak poza problematyką z zakresu historii fotografii, pojawią się w nim kwestie związane z teorią fotografii, jej aspektami technologicznymi, artystycznymi, socjologicznymi, funkcjonowaniem, migracjami, różnymi formami jej materialności. Ponadto czasopismo poświęcone będzie samym obrazom i ich relacjom z tekstem, pamięcią i historią.
Czasopismo, zgodnie z poszerzoną koncepcją, stawia sobie za cel badanie, w możliwie najszerszym spektrum tego, w jaki sposób obrazy fotograficzne oddziaływały i oddziałują na człowieka i społeczeństwa, na odbiór świata, jego historii i aktualności. W związku z tym interesują nas zarówno kolekcje oraz archiwa fotograficzne, jak i funkcjonowanie fotografii w książkach oraz prasie, w przestrzeni prywatnej oraz publicznej, w tym w polityce, ale także jej obecność w sztuce jako samodzielny sposób wypowiedzi artystycznej i narzędzie pomagające w pełnej ekspresji artystom uprawiającym wszystkie dziedziny sztuki...

Spis treści / Contents

Małgorzata Maria Grąbczewska

„Dagerotyp” – nowy początek
‘Daguerreotype’ – new beginning

Studia / Studies

Anna Masłowska
„O zastosowaniu fotografii do malarstwa” – nowe medium w atelier malarza w XIX w.
‘On the use of photography for painting’  – a new medium in the painter’s arsenal in the nineteenth century

Lech Lechowicz
Fotografia w kręgu awangardy lat 1909–1939. Konstruktywizm
Photography in the avant-garde circle of 1909–1939. Constructivism

Adam Mazur
Radość fotografii. Uwagi o twórczości Piotra Uklańskiego
The Joy of Photography. Notes on Piotr Uklański’s Work

Kolekcje / Collections

Monika Kozień
Sztuka współczesna w zbiorach Muzeum Fotografii w Krakowie

Wojciech Walanus
Zbiory Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Recenzje / Reviews
Weronika Kobylińska-Bunsch W nieustannym napięciu. Wokół Foto-konstelacji Pawła Mościckiego

Witold Kanicki Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945–1955 Macieja Szymanowicza

Varia
Stefan Czyżewski
Zofia Rydet – dziedzictwo kultury i fotograficzny eksperyment

Lech Lechowicz
Historia fotografii polskiej, opracowanie zbiorowe – dzieje przedsięwzięcia

„Dagerotyp” – zawartość numerów 1–24, oprac. Barbara Kosińska

Wybór publikacji związanych z historią i teorią fotografii (lata 2016–2017), oprac. Weronika Kobylińska-Bunsch

Summaries