• portrety
  • antonino
  • maska lwa
  • pan g

Historia sztuki

Studia z Architektury Nowoczesnej, t. 6

ISBN: 2084-0713

Format: 16 x 23

Liczba stron: 266

Oprawa miękka

2018

Stara cena: 39 zł

Cena: 35 zł

Zamów

Studia z Architektury Nowoczesnej, t. 6

Joanna Kucharzewska (red.)

Tom 6 „Studiów z Architektury Nowoczesnej” opatrzony został podtytułem Architektura polska – między Wschodem a Zachodem, co odzwierciedla zakres tematyczny czternastu artykułów. Tom rozpoczynają opracowania poświęcone budynkom znajdującym się na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, a obecnie na terenie Ukrainy i ich twórcom. Są to rezydencje polskie na Wołyniu i Podolu, lwowskie kamienice, a także obiekty zaprojektowane przez Bolesława Michałowskiego, Mariana Charmańskiego i Tadeusza Obmińskiego. Dalej przedstawiane są przykłady polskiej architektury modernistycznej  przed- i powojennej oraz analizowana jest recepcja zasad socrealizmu we wnętrzach domów kultury. Osobny blok tematyczny stanowią artykuły prezentujące przykłady architektury polskiej na Ziemiach Zachodnich po 1945 roku, zwłaszcza na terenie Szczecina. Kolejny tom „Studiów z Architektury Nowoczesnej” został przygotowany z myślą o czytelniku zainteresowanym nowoczesną i współczesną architekturą polską.